In de Landen van Kennis

In the Lands of Knowledge

video van Sonja van Kerkhoff + Sen McGlinn, 2006

English   Turkish


Bekijk een (vrij laag-niveau voor internet) video, muziek + tekst.

De (gezongen en gespoken) teksten gaan over directe geestelijke ervaring.

Als wij in aanraking komen met het transcendente, weerschijnend in spiegels van diverse aard (hier: een draaiende tulp in de elementen en accenten in twee talen) kunnen we in een andere realiteit komen.

juni-juli 2006, in the expositie: Van Tulip tot Istanbul - DNA of inspiratie in genootschap Kunstliefde, Utrecht.
Van boven naar beneden: Hangende installatie van tulp-vormen: Tulpen van Istanbul by Sonja, Landen van Kennis, 5 minuut DVD met een Turks-sprekende stem (Barbara Feinieg) en Nederlands-sprekende (Coskun Dogruluk). Muziek: Sandy Hoover (Londen / V.S).
Liggend aan de vloer: Gedenktekens van Sen McGlinn + Sonja van Kerkhoff.

Bedankt aan: Fernanda van Keulen voor help met de tekst en aan Barbara Feinieg en Coskun Dogruluk voor de stemmen.

Een video-installatie waarin een roterende tulp te zien is. Het geluid bestaat uit teksten ontleend aan De Zeven Valleien (The Seven Valleys), een Soefi-achtige tekst van Baha'ullah, die in het Nederlands voorgedragen wordt door een Turkse man en in het Turks door een Nederlandse vrouw. Duidelijk hoorbaar zijn de accenten. De muziek en gezongen tekst is van Sandy Hoover (Londen /V.S.) van haar lied "Way Out There", een kennis van Sonja.

De tekst:

Bij Mijn leven, o vriend, indien ge deze vruchten zoudt kunnen proeven uit de groene tuin van deze bloesems die in de landen van mystieke kennis groeien, bij de schittering van de lichten van de Essentie in de spiegels van namen en attributen - dan zou verlangen de teugels van geduld en terughoudendheid uit uw hand rukken en uw ziel doen schudden met bliksemende lichten, het zou u uit de aardse woonstede wegtrekken naar de oorspronkelijk goddelijk thuisland in het Middelpunt der Werkelijkheden en u opheffen tot een vlak waarin ge de lucht zoudt doorklieven zoals ge op aarde wandelt, en u op het water zoudt bewegen zoals ge in looppas over het land gaat.


Related Work